Vladimír Hurban Vladimírov: ZÁMKA ŠKRIPÍ (1998)

Premiéra: 1998

Réžia: Alena Senešiová

Účinkovali: Juraj Hruška, Irena Hancková, Dada Krčmárová, Martin Kabát, Lucia Grausová,Vladimír Kukla, Jozef Krčmár, Miroslav Seneši

Technická spolupráca: Jozef Seneši, Ivan Seneši, Milena Grausová

1013zs 1012zs 1011zs