Ferko Urbánek: O POLNOCI (1998)

Réžia: kolektív

Účinkovali: Alena Senešiová, Irena Hancková, Juraj Hruška, Jozef Krčmár, Martin Beňo, Jozef Šimon,Vlaďa Čechová, Ondrej Ižold, Vladimír Kukla, Ria Meszárošová, Petr Meszároš

1015 1014