Ľudmila Razumovská: DRAHÁ PANI PROFESORKA (1999)

Premiéra: 1999
Réžia: Alena Senešiová
Účinkovali: Alena Senešiová, Ria Meszárošová, Ondrej Ižold, Martin Kabát, Juraj Hruška, Jozef Krčmár
Technická spolupráca: Milena Grausová, Vladimír Kukla

1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016