Istvan Örkény: DOBRODINEC (2000)

Réžia: Alena Senešiová
Účinkovali: Ondrej Ižold, Petr Meszároš, Ria Meszárošová, Lucia Grausová, Jozef Krčmár, Martin Beňo, Dada Krčmárová, Juraj Hruška, Jozef Šimon
Technická spolupráca: Zdenek Kinčok, Vladimír Kukla, Milena Grausová

1024 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025