Milan Grgić: PREBUĎ SA, KATARÍNA! (2001)

Réžia: Alena Senešiová
Účinkovali: Alena Senešiová, Dada Krčmárová, Jozef Krčmár, Juraj Hruška, Peter Beniačik, Lucia Grausová, Daniel Kanás, Jozef Šimon, Martin Kabát
Technická spolupráca: Zdenek Kinčok, Vladimír Kukla, Milena Grausová, Juraj Titurus

1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035