Karel Čapek: MATKA (1997)

Premiéra: 1996

Réžia: Alena Senešiová

Účinkovali:Alena Senešiová, Martin Kabát, Stanislava Kinčoková, Ondrej Ižold, Juraj Hruška,Radoslav Gajdoš, Július Bachan, Peter Cibula, František Držík ml., Dada Krčmárová

Technická spolupráca: Martin Vikukel, Milena Grausová, Jozef Seneši

1010 1009 1008