Jozef Gregor Tajovský: HRIECH (1996)

Premiéra: 1996

Réžia: Alena Senešiová
Účinkovali: Stanislava Kinčoková, Ondrej Ižold, Július Bachan, Irena Hancková, Ladislav Tkáč, Lucia Grausová
Technická spolupráca: Martin Vikukel, Milena Grausová, Vlado Kukla

1001 1007 1006 1005 1004 1003 1002