Miloš Nikolić: KOVÁČI (2004)

Réžia: Juraj Hruška

Účinkovali: Peter Beniačik, Martin Kabát, Dada Krčmárová, Juraj Hruška

Technická spolupráca: Ladislav Hlaváčik, Milena Grausová, Vladimír Kukla

1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064