Francis Veber: Večera Vtákov (2013)

vecera-vtakov-bigPremiéra: 27. sptember 2013
komédia – cca 80 min.
Autor: Francis Veber
Réžia: Alena Konczová Senešiová, Juraj Hruška
Osoby a obsadenie:
Pierre Brochant – Martin Kabát
Christine Brochant – Katarína Valkovičová
François Pignon – Jozef Krčmár
Mudr. Archambaud – Alena Konczová Senešiová
Just Leblanc – Juraj Hruška
Marlene – Katarína Bátovská
Lucien Kôň – Ladislav Hlaváčik
Pascal Meneaux (hlas) – Štefan Jurča st.

Večera vtákov (filmové spracovanie Blbec na večeru) je situačná komédia o nečakanom vyvrcholení zrážky s blbcom, ktorý možno blbcom ani nie je…

1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205